Planet FileMaker

... helping to feed the FileMakers ...

Contact | Random URL | FM Help Daily | Forums

October 25, 2016

FileMakerBloggen

Sök med SQL

FileMaker är känt för dess snabba och flexibla sökning. Det är inte många databasprogram som söker i alla ord i alla fält med ett en knapptryckning (snabbsök)! Sökning bland miljontals poster går på ett kick. Men ibland vill man visa sökresultatet i en portal och då är det inte lika enkelt, men inte heller så svårt :) .

I exemplet har jag en tabell med bilmärken som jag vill söka bland. Resultatet, som kan vara en eller flera bilmärken, vill jag visa i en portal som visas i en layout baserad på en annan tabell.

Portalsok_layout

När jag skriver en bokstav i sökfältet ovanför portalen vill jag att portalen omedelbart ska visa aktuellt resultat. I bilden har jag skrivit “ma” och portalen visar alla bilmärken som börjar med dessa bokstäver. Jag använder en manus-trigger som kör ett manus varje gång fältet ändras. Högerklicka på fältet i layoutläget och välj Ange scripttrigger i menyn. Jag har gjort ett manus som gör sökningen, i brist på fantasi har jag kallat det för Sök, som ska köras varje gång fältet ändras (VidObjektÄndra).

Portalsok_trigger

Jag har tidigare skrivit om hur du kan söka medan du skriver med fördröjning så att du hinner skriva några bokstäver innan FileMaker behöver göra en sökning, allt för att göra det “snabbare” för användaren och låta FileMaker slippa göra så mycket jobb. Denna gång görs sökningen direkt.

Sökningen gör jag med manuset Sök som faktiskt bara består av en enda rad. Det finns flera olika sätt att göra sökningen på, t.ex. att gå till en annan layout och söka med “FileMaker-sökning” och därefter gå tillbaka till ursprunglig layout, men denna gång använder jag en enkel SQL-fråga. Alla bilmärken finns i tabellen Bilmärken med fälten id_bilmärke (ett unikt id-nummer för varje post), Bilmärke och i vissa fall även Land. Från tabellen “Portalsök” vill jag söka början på alla bilmärken.

Jag använder en SQL-fråga som ser ut så här:

SELECT id_bilmärke FROM Bilmärken WHERE LOWER(Bilmärke) LIKE ?

Sökning görs på fältet Bilmärke i tabellen Bilmärken. För att kunna söka på både små och stora bokstäver omvandlar jag först innehållet till små bokstäver med SQL-funktionen LOWER. Som resultat returnerar jag id-numret för alla bilmärken som hittas. FileMaker har en funktion för att köra SQL-frågor, funktionen ser ut så här:

ExecuteSQL ("SELECT \"id_bilmärke\" FROM \"Bilmärken\" 
WHERE LOWER(\"Bilmärke\") LIKE ?";"";"¶";Lower(Portalsök::gSök) & "%")

Alla fält som innehåller “konstiga” bokstäver (ofta åäö) måste finnas inom citat-tecken för att FileMaker ska kunna förstå dem, därav \” före och efter varje fält- och databasnamn i SQL-frågan.

Den andra parametern till funktionen är skiljetecknet mellan de fält som frågan ger som resultat. Eftersom frågan endast returnerar ett fält (id_bilmärke) så anger jag en tom sträng.

Den tredje parametern är skiljetecknet mellan olika poster. Jag anger en radmatning för jag vill att varje id-nummer ska hamna på en egen rad i resultatet.

Den fjärde parametern är det jag vill söka efter, den ersätter frågetecknet i SQL-frågan. Jag har kallat fältet för Portalsök::gSök och lägger till ett procenttecken som talar om för SQL att söka på början av fältet. Även sökfältet omvandlar jag till små bokstäver med FileMaker-funktionen Lower.

Resultatet, som är ett eller flera id-nummer på lika många rader, tilldelar jag ett annat variabel-fält av typen Text i tabellen Portalsök. Portalen som ska visa resultatet är relaterad med tabellen Bilmärken, variabel-fältet och id_bilmärke är nyckel.

Portalsok_relation

SQL-frågan körs varje gång du skriver ett tecken i sök-fältet, variabel-fältet i Portalsök tilldelas med de hittade id-numren och portalen uppdateras med de bilmärken som hittas. Enkelt, eller hur?

Du kan ladda ner exempel-databas här: Portalsok.fmp12

by Rolf at October 25, 2016 02:57 PM

October 24, 2016

Databuzz

FileMaker and Xero Integration Webinar

Are you using FileMaker to run your business and also Xero for your accounting software? Would you like to see how they can be integrated together so you can streamline your workflow and protect your sensitive Xero data at the same time?

Join Andrew Duncan from Databuzz and David Borgnis, Business Development Manager, APAC at FileMaker Inc. for an informative and explorative 60 minute presentation. The webinar details are:

Date: Thursday, 3 November, 2016
Time: 12 noon (AEST)
Duration: 60 minutes
Register now

Integrating FileMaker and Xero allows you to remove double data entry and human errors saving your company significant time, money and hassle by automating the exchange of data between FileMaker and Xero. Xero was recently named the most-loved accounting software for a second year in a row, beating MYOB and Intuit Quickbooks, scoring five stars across seven criteria. It was named the preferred accounting software of Australian accountants – as you can see from the chart below it was by a significant margin:

afr-chart-1-1_800x480_acf_cropped

In the webinar will demonstrate:

 • how to setup the authentication between FileMaker and Xero without giving your staff direct access to Xero
 • how to download data from Xero into FileMaker (Chart of Accounts, Tax Rates, Inventory Items etc)
 • how to push a Sales Invoice from FileMaker to Xero (and create a Contact in Xero at the same time)
 • how to push a Payment for a Sales Invoice from FileMaker to Xero

We hope you can join us for the webinar – if you have anything you would like addressed in the webinar please leave a comment below. For further details on fmAccounting Link (Xero Edition), our FileMaker solution for integrating with Xero please visit the fmAccounting Link (Xero Edition) product page.

by Andrew Duncan at October 24, 2016 11:20 PM

October 21, 2016

Databuzz

fmSMS and Emoji Support 😀

At the recent FileMaker Developer Conference I was doing one of my fmSMS demonstrations to an attendee which involved me sending a message from fmSMS to their mobile phone (showing how you can use FileMaker to send SMS messages) and then having them send a reply back to demonstrate how you can use fmSMS to receive incoming messages directly into FileMaker. Normally the reply is a simple text reply of a few words, but this one was a bit different as you can see here:

screen-shot-2016-10-21-at-10-42-30-pm

I was pleasantly surprised to see that the Emoji reply had made it all the way back from their phone to fmSMS via the SMS Gateway and the PHP page that is used to convert the incoming reply into a FileMaker record without me having to do anything to handle the Unicode characters – it just worked! I decided to do a bit more research into this to see how different SMS Gateways handled Emoji characters as a way of testing their Unicode support (there are now hundreds of Emoji characters encoded in the Unicode standards).

It’s important here to understand the history of SMS – back when the GSM standard was being adopted the mobile phone industry decided on a standard set of characters called GSM 03.38. Support for this character set became mandatory for all GSM handsets and network elements (carriers etc). The GSM character set includes the English alphabet ( A-Z ), numbers (0 – 9) and some special characters, and the size of a single SMS was limited to 160 characters. The 160 character maximum actually comes from the fact that you can encode 160 7-bit characters into 140 bytes – 140 bytes being the limit for the size of a message.

Unicode characters use several GSM characters to describe each Unicode character which means that you won’t be able to send as many characters in your SMS when include Unicode characters. Depending on which special characters you’re sending, you may only be able to send between 35 and 70 characters. To send a message that is longer than the 160 characters/140 bytes limit the message needs to use Concatenation, which involves breaking up the message over multiple SMS messages.

Thankfully most SMS Gateways and mobile phone handsets support concatenation where multiple messages are joined together to form a single message on the handset, even though that single message is greater than 160 characters (or 140 bytes). As each message needs to broken up into individual 140 byte messages the SMS Gateways will charge you for each individual message, even though they appear as a single message to the recipient.

Here’s an example of such a message using the GSM character set which is 312 characters but appears as a single received message on the phone:

long-message

SMS Gateways that handle the encoding of Unicode characters make life easy for us developers – we don’t have to do anything when sending or receiving messages from FileMaker. One such SMS Gateway is Twilio which I used in my tests and was able to handle the Emoji characters with ease – they have a number of articles on their website that go into the details of their support for Unicode. I created an outgoing message in fmSMS with some Emoji characters (FileMaker Pro 7 and later being a fully Unicode aware application):

screen-shot-2016-10-21-at-10-26-51-pm

and sent the message using a number of different SMS Gateways. Where the SMS Gateway supported Unicode the message appeared exactly as it was sent:

emoji-received

 

 

I tried with some SMS Gateways that don’t have native support for Unicode characters and on the handset here’s what the same message looked like:

no-emoji

I then sent some replies containing Emoji characters back to fmSMS which has a “chat view” that shows all the sent/received messages to an individual contact – here’s our Emoji conversation:

screen-shot-2016-10-21-at-10-33-36-pm

As you can see the incoming message containing Emoji characters was received successfully using the Twilio SMS Gateway once again.

Unicode support isn’t only important for Emojis – if you need to send accented characters or messages in Greek, Cyrillic, Hebrew, Arabic, Thai, Chinese, Japanese, Korean etc then you will be thankful for Unicode support as well. Just remember that when sending messages containing Unicode characters the standard 160 character test doesn’t apply – I’m yet to find a way to have a Unicode character check that converts back to the GSM character set in FileMaker so I can accurately count the number of credits required for each message, regardless of whether it contains GMS or Unicode characters). If anyone knows of a way please let me know in the comments below. 😃

by Andrew Duncan at October 21, 2016 12:35 PM

October 20, 2016

Productive Computing Blog

Introducing Core5 Starter Edition CRM – Intuitive, scalable, and pre-configured for QuickBooks

core5_blog_contact_info

CRM – that ubiquitous acronym you hear a lot in business. Customer Relationship Management or a Customer Relationship Manager can mean and do a lot of different things. It embodies how you handle your customers, how you structure your workflow, and how you build relationships with clients. The market is flooded with various CRMs for your business. Some are simple, some are robust, some are industry specific, and some service a broad spectrum of businesses. However, it is our opinion that the best CRMs are those built in FileMaker. FileMaker allows you to design simple, intuitive solutions, as well as complex, specialized, and expansive databases, capable of processing and analyzing mass amounts of data.

Our latest offering builds upon to the existing repertoire of FileMaker CRMs, but what sets it apart is it beautiful simplicity, unlimited possibility, and affordable price tag. If you are looking to get started with FileMaker and (or) are interested in quickly integrating your QuickBooks file with a CRM, the Core5 Starter Edition CRM is the perfect pre-built solution for you.

This solution is designed to integrate with your existing QuickBooks company file (Desktop or Online). After purchasing our FM Books Connector or FM Books Connector Online Edition plug-in, you can quickly import your contacts, tax rates, items, and vendors in to the Core5 and then begin pushing contacts and invoices to QuickBooks and pulling payment and balance information back into Core5.

Some of you may be familiar with our existing Core products, the Core5 Starter Edition joins this family and provides an option for those who are interested in a simplified, yet surprisingly versatile, CRM solution.

The Core5 allows you manage the following aspects of your business.

Contacts: The Core5 is designed for you to easily import your contacts from your QuickBooks file or other data source. Once you are up and running, you can easily add leads, customers, and vendors.

core5_blog_contact_info

In the Contacts module you can also track related notes, maintain appointments and to dos, and link contacts to estimates, orders, invoices, and documents.

core5_blog_contact_info

core5_blog_contact_info

core5_blog_contact_info

Sales: Create estimates, orders, and invoices for contacts and track your sales progress as deals develop.

 

core5_blog_contact_info

core5_blog_contact_info

 

Integrate with QuickBooks to easily push invoices to QuickBooks and pull invoice balance information back into the Core5 for your team to view.

 

core5_blog_contact_info

 

Documents: Go paperless with secure document storage, link documents to related contacts and tag with keywords and descriptions.

 

core5_blog_contact_info

 

Dashboard: Managers can use the Dashboard to analyze various graphs and charts on customers and sales and get an overview of contacts, to dos and appointments, and all sales transactions. The bookkeeper can use the Dashboard to perform batch pushes of contacts and invoices.

 

core5_blog_contact_info

core5_blog_contact_info

core5_blog_contact_info

 

There are three licensing options for the Core5 Starter Edition:

1. Free Core5 Starter Edition Desktop – A free, single-user desktop CRM. This is a great option if you are a one man team and want a quick way to get started with a CRM.  Interested in taking Core5 for a trial run? We encourage you to order this free runtime solution as a way to get an idea of what the Core5 Starter Edition can do. However, this version of the Core5 Starter Edition is not customizable and all infomation is local to the machine it is installed on.

2. Core5 Starter Edition SaaS – This is the ideal option for a team. We host the solution allowing you and your team to work seamlessly across iPad, Windows, Mac, and the web. Customization is available for an additional fee, and we provide all necessary FileMaker licensing.

3. Core5 Starter Edition Site License – The site license is fully unlocked allowing you to customize it to your heart’s desire. You also have the ability to host the file for mobile and multi-user access.

All plug-ins for QuickBooks integration are sold separately.

Please visit www.Core5CRM.com for more details, to request your free runtime, and for additional product and training resources.

by Stephanie Floyd at October 20, 2016 05:52 PM

October 13, 2016

Productive Computing Blog

Introducing BYO Cloud Setup, Consultation, and Account Management Services

 

FMCloud_logo_website

FileMaker’s newest offering, FileMaker Cloud, is available through the Amazon Web Services Marketplace and provides reliable access to custom apps in the cloud. Users can get the simplicity, performance, and reliability they’ve come to expect from the FileMaker Platform without having to spend time and resources deploying and maintaining a traditional on-site server. With FileMaker Cloud you’ll get low up-front costs, speedy deployment, minimal administrative overhead, instant scalability, and more.

In order to help our customer’s get started with FileMaker Cloud, we have two new services available.

1. BYO Cloud Setup and Consultation – To someone unfamiliar with AWS, setting up a server may seem daunting and could take more time than you have available. Our FileMaker certified developers and Amazon Web Services experts will set up and configure your entire FileMaker Cloud and AWS account for you.

Licensing: We can help you purchase your licensing through the Amazon Marketplace or you can bring your own license. FileMaker Cloud requires FileMaker Licensing for Teams: hourly or annual. It is possible to convert existing FLT licenses to FileMaker Cloud. FileMaker allows a 30 day transitionary period for these conversions.

Instance Type Selection: Depending on your needs, usage, and computing power we will help you choose what type of instance (t2.small, t2.medium, m4.xlarge, etc.) you will want to purchase.

Storage Space Requirements: Based upon the size of your FileMaker solution and desired backup disk space, we can help you ensure that you’re only paying for the space you need.

SSL Certificate Installation: FileMaker Cloud accounts come with a free 90 day trail of a Comodo SSL certificate. If you intend to bring your own SSL certificate, we can install that for you.

FileMaker Cloud Dashboard Review: If you would like to monitor your AWS account going forward, we can walk you through the details and explain each metric on the dashboard.

Backup Process Explanation: It is important to understand how you can access your backups. We’ll show you how to preserve a specific backup and how to restore your solution back to a specific point.

ESS / ODBC / JDBC Access: Stands for External SQL Data Sources, Open Database Connectivity, Java Database Connectivity and deals with data transfer and database accessibility.

Plug-in Installation: FileMaker Cloud supports Linux based plug-ins. It is a good idea to check with your plug-in provider for availability of Linux plug-ins.

FileMaker Database Upload: Once your server is up and running, we’ll make sure your solution is correctly migrated and ready to be accessed.

Hosted File Connection Instructions: In order to take full advantage of the remote access features available with hosting, we’ll provide connection instructions on how to access your database from FileMaker Pro, FileMaker Go, and FileMaker WebDirect.

Consultation for FileMaker Cloud and AWS: Our Setup and Consultation package includes consultation services to train you how to manage your FileMaker Cloud account yourself. We can instruct you in FileMaker Cloud management, AWS navigation, and FileMaker Cloud billing.

2. The BYO Cloud Managed Service plan includes all labor associated with maintaining your server.  Our AWS experts and FileMaker certified developers will monitor and maintain your FileMaker Cloud so you don’t have to.

Maintenance of your Server – We will handle all coordination and “rollout” of OS and FileMaker Cloud updates.

FileMaker Cloud License Management – If you need to “scale up” and add connections, we can provide assistance adding connections and updating your licenses.

Instance Adjustments – As your organization and hosting requirements grow, we can upgrade you to a larger instance, giving you more file space and faster computing power.

Storage Space Expansions – Is your solution growing? Upgrade your disk space to accommodate for larger file sizes and backup space requirements. Our staff can assess your hosting needs to ensure you’re not paying for something you don’t need.

SSL Certificate Installation – FileMaker Cloud comes with a free 90 day trial of a Comodo SSL. If you intend to use your own certificate, we can handle all installations of new, updated, or renewed SSL certificates.

FileMaker Cloud Dashboard Monitoring – We proactively monitor and review all dashboard metrics to ensure you’re operating at optimal capacity.

Backup Preservation and Restoration – We’ll manage on-demand backup preservation and restoration of your FM Cloud.

ESS / ODBC / JDBC Access – If you have changes in how you access and transfer your data, we’ll update your configuration.

Plug-in Installation – Expanding your solution’s capabilities with a server side plug-in? Let us know and we’ll handle the installation for you.

FileMaker Database Upload – Have updates to your database that you want to make live? Need to add another file to your solution? We can assist with database management – we’ll upload the file and make sure you can easily connect.

Hosted File Connection Assistance – If you lose your link, delete your shortcut, or need help connecting a new employee to your database, we can provide connection assistance to your database for FileMaker Pro, FileMaker Go, and FileMaker WebDirect.

General Support for FileMaker Cloud and AWS – We’re always here to offer support and assistance and answer questions on basic usability and best practices.

BYO Cloud is one of multiple hosting options we offer. Check out www.filemakerhosting.com for more information on our FileMaker Cloud services, as well as Shared and Dedicated hosting plans. Want to figure out what type of hosting is best for you- shared, dedicated, cloud, AWS, FileMaker Server? Call us at 760-510-1200. Email us at sales@productivecomputing.com.

by Stephanie Floyd at October 13, 2016 08:13 PM

macOS Sierra Compatibility Update

xxl_MAC OS 4-1200-80

Apple’s newest OS roll out, macOS Sierra, not only comes with a new naming convention, but also features new Siri functions and the ability to copy and paste from device to device!

If you’re as eager as we are to upgrade to macOS Sierra so you can open your MacBook with your Apple watch, don’t hesitate, because all of our Mac plug-ins and solutions are macOS Sierra compatible.

Here is a full list of our Mac products and a brief explanation of how they can help you automate your workflow!

Solutions:
Core4 CRM v3.0.0.3: Core4 is our flagship CRM solution. Built to be robust and expandable, this business tool allows you to track everything from contacts to sales transactions and from calendar appointments to notes and documents. You can connect the Core4 with your QuickBooks file, Outlook accounts, Address Book, and iCal.

Core5 Starter Edition v1.0.0.1: The Core5 Starter Edition is an intuitive and easy to use CRM solution. It is pre-configured to connect with your QuickBooks file, the Core5 is designed to be immediately deployable.

Vessel Service Solutions v2.3.0.0: VSS was designed for covering ship or water craft breakdown emergencies and allows users to eliminate time-consuming paperwork and processes. Users can tracks boat mileage, maintenance, and fuels ups and use it to track time sheets and pull various reports.

Plug-ins:
FM Books Connector Online v2.0.0.0: Want to save time and energy by eliminating double entry of contacts, invoices or sales transactions? Use this plug-in to connect your FileMaker solution with your QuickBooks Online file.

Address Book Manipulator v4.0.1.0: Avoid the hassle of having to add contacts to your Apple Address Book and then re-type the details into your solution when you back to the office. The Address Book Manipulator allows users to update all contacts in FileMaker or Apple Contacts and then easily push the information from one application to the other, ensuring contact information is always up to date.

iCal Manipulator v2.0.1.0: Add an event once and have it on all your devices. This plug-in directly connects FileMaker with Apple Calendar and supports multiple calendars, recurring events, and tasks.

PDF Manipulator DC v1.0.1.0: Process forms faster by extracting and inserting data between PDF form fields and FileMaker.

Change Printer v4.0.7.0: Automatically changes printers, sets optional printing attributes, facilitates the coordination of large and complex print procedures, and easily switches between various types of printers/drivers.

File Manipulator v4.0.1.0: File Manipulator can copy, move, rename or delete files and folders directly from a FileMaker solution. In addition, you can compress and encrypt file data with password protection, as well as decompress and decrypt file data.

For additional details on product functionality and integration details, please contact sales@productivecomputing.com or call 760-510-1200.

by Stephanie Floyd at October 13, 2016 08:09 PM

October 10, 2016

Databuzz

Are you still processing credit card payments manually?

american-express-89024_640

Do you process credit card transactions manually and wonder if there is a better way? The good news is that there is a better more automated way that can integrate with your custom FileMaker solution and save your staff time and your business money.

Chances are if you’re a small business that sells goods or services your customers are going to want to pay by credit card, and having options and making it easy for customers to pay your invoices is a good thing for your business. Once you start accepting credit card payments however you need to comply with the PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) to help protect card data and prevent payment data theft. Small businesses are increasingly at risk for payment data theft – nearly half of cyberattacks worldwide in 2015 were against businesses with less than 250 workers according to cybersecurity firm Symantec.

The easiest way to protect against data breaches is to not store card data at all, however that isn’t always practical, especially if you’re selling an ongoing service that requires ongoing payments (e.g. a monthly subscription service). Whilst you definitely should not be storing unencrypted credit card data in your FileMaker solution that any employee can access, you can take advantage of encryption and tokenisation technologies that allow you to store an “alias” or token in your FileMaker solution and use that to processes future charges. Here’s how it works:

 1. customer provides credit card details to pay an Invoice
 2. you send an encrypted HTTPS request to a PCI DSS compliant credit card gateway who store the credit card details (as they are PCI DSS compliant) and send you back a token and a masked version of the credit card number (e.g. 512345…346)
 3. you store this token in your FileMaker transaction record. As this is a token and not a real credit card number it’s completely useless if stolen. You can also store the masked version of the card number in case you need to confirm with the customer which card number you are charging
 4. when you need to process a payment in the future you make another HTTPS request to the credit card gateway requesting a payment and referencing the token
 5. the credit card gateway returns a response indicating whether the transaction was processed successfully or if there was an error (e.g. declined, insufficient funds etc)

This can all be automated in a FileMaker solution allowing staff to process a payment or tokenise a card at the click of a button. We’ve worked with many PCI DSS compliant credit card gateways such as Stripe, eWay, BPOINT and Authorize.Net to help customers automate the process of processing credit card payments securely in their FileMaker solutions. If you’re currently storing credit card numbers in your FileMaker solution and would like to tokenise these we can also help you batch process these.

If you would like to discuss implementing a secure credit card processing system for your FileMaker solution plesae get in touch for a free initial consultation. For more information on how you can protect card data the Payment Card Industry has a number of guides for small businesses, including:

by Andrew Duncan at October 10, 2016 10:31 PM

October 05, 2016

DB Services | Articles

FileMaker and Stripe Integration

Payment Processing in FileMaker using Stripe

Imagine a company called Larry’s Landscapers. It’s a landscaping company that uses FileMaker in variety of ways as part of its day to day operations and has a group of customers for which it maintains lawns and driveways on an as needed basis. Wouldn’t it be great if Larry could provide these customers with the same sort of payment convenience that we’ve all become used to when paying recurring bills? That is, give them the ability to provide payment information just once and then reuse that information, in an easy and secure way, for any and all future payments? Well, Larry, or any business for that matter, can do just that by integrating the Stripe payment platform with their FileMaker solution.

Watch on Youtube: FileMaker and Stripe Integration

Creating a Stripe account

First, you’ll need a basic Stripe account. They are free, can be created with just an email address and by default are set up for testing.

FileMaker And Stripe Account Creation

Once you have an account, the only piece of information you will need for testing is your Test Secret Key. It can be found in the API Keys tab of your Account Settings via the Stripe dashboard. This key will be passed to Stripe as a means of account authentication.

FIleMaker And Stripe API KeysProcessing a test payment

Processing a payment via Stripe requires two steps and both steps entail POST requests, which are accomplish via the BaseElements Plugin and its BE_HTTP_POST custom function.

Creating a customer

Step one is a request for a customer object and is made via BE_HTTP_POST with the following parameters:

 • stripe customer url
 • payment source, e.g. if a credit card, then “card”
 • customer name
 • credit card number
 • credit card expiration month & year
 • credit card security code
 • stripe account test secret key

An example of the BE_HTTP_POST function call would look like this:

BE_HTTP_POST ( “https://api.stripe.com/v1/customers” ; “source[object]=card” & “&source[number]=” & $cardNum & “&source[exp_month]=” & $expMonth & “&source[exp_year]=” & $expYear & “&source[cvc]=” & $CVC & “&source[name]=” & $customerName ; $testSecretKey ; “” )

The parameters passed in this example represent the standard minimal amount of customer information for a credit card. Additional information, like the cardholder’s address, can also be passed along as part of the customer request. You can refer to Stripe’s API documentation for more details.

A successful customer request results in Stripe creating a customer and returning a customer object, which, like all objects returned by Stripe, is in JSON format.

A customer is Stripe’s secure way of allowing users to create a reusable means by which to charge the same payment source multiple times. It’s secure because all the customer data is stored on their servers. (Servers which have been audited by a PCI-certified auditor and are certified to PCI Service Provider Level 1.) It’s easy because, once a customer is created, all that’s needed for processing a payment is the id of the customer object because this id now represents the customer and all their information.

FileMaker And Stripe Customer ID

Processing a payment

Step two processes the payment by requesting a charge object and is made via BE_HTTP_POST with the following parameters:

 • stripe charge url
 • charge amount as total amount of the smallest unit of the charge currency, e.g. if USD, then 1 cent
 • currency of the charge, e.g. if USD, then “usd”
 • customer object ID
 • stripe account test secret key

An example of the BE_HTTP_POST function call would look like this:

BE_HTTP_POST ( “https://api.stripe.com/v1/charges” ; “amount=” & $amount & “&currency=” & $currency & “&customer=” & $tokenID ; $testSecretKey ; “” )

As with the request for a customer object, the parameters passed in this example represent the standard minimal amount of charge information. Additional information, like a description of the charge or an email address to send a receipt to, can also be passed along. As before, you can refer to Stripe’s API documentation for more details.

A successful charge request results in Stripe returning a charge object. It contains various details about the charge, like if the charge itself was successful, the type of charge it was and how it was verified.

Failed requests and error objects

Stripe has extensive error handling and will return an error object whenever a requests fails.

FileMaker And Stripe Error Object

Going live

Moving beyond testing and processing real payments with Stripe requires the activation of your Stripe account via an account application. Then, once live, you just use your Live Secret Key in place of your Test Secret Key.

Conclusion

Integrating a FileMaker solution and Stripe is both straightforward and simple, and the result is an efficient and secure way for any business to process a wide variety of payments.

Did you know we are an authorized reseller for FileMaker Licensing?
Contact us to discuss upgrading your FileMaker software.

DownloadDownload FileMaker and Stripe Integration

Please complete the form below to download your FREE FileMaker database file.

by Damien Howell at October 05, 2016 11:23 AM

October 03, 2016

Databuzz

FileMaker and eCommerce Integration – Part 3

puzzle-1152793_1280

In Part 1 of our series on FileMaker and eCommerce Integration we outlined the challenges many small businesses face when they go live with an online store and the new workflow challenges that can create, leading to the prospect of having to do double data entry in multiple places. In Part 2 we showed how you eliminate any double data entry by making your online store visible to your FileMaker solution by using the ESS (External SQL Data Sources) feature of FileMaker Pro/Server, allowing users to see online orders on a normal FileMaker layout.

Not all FileMaker Pro solutions will be able to take advantage of the ESS feature however for a variety of reasons, including:

 • your online store doesn’t use a supported ESS data source
 • your online store hosting provider doesn’t allow remote SQL access
 • your company firewall won’t allow ESS access to the hosting provider
 • you wish to avoid the expense of purchasing ODBC drivers

There are a number of alternatives to having a “live” view of your online orders using ESS which can be broadly defined as either a push or pull approach, whereby data is either pushed from the online store to your FileMaker solution or pulled/downloaded from your online store by your FileMaker solution. Like all solutions there are pros and cons to each approach and the particulars of how your FileMaker solution is hosted will determine which options are available to you.

In the following examples we’re going to be using the WooCommerce plugin for WordPress as it offers both a push and pull API and is a popular eCommerce store, powering over 37% of all online stores at the time of writing.

Push Online Orders to FileMaker – the push approach is usually considered the most optimal solution as it is only invoked when there is new data to transfer, thus reducing the number of unnecessary requests to the online store to check for new orders. In WooCommerce you implement a push solution through the use of Webhooks – Webhooks are are very common form of server event notifications which trigger an action by sending a request to a URL that you specify. WooCommerce has a number of Webhooks that you can activate, for example each time a new order is created.

We’ve helped many customers over the years implement a Webhook solution that works as follows:

 • a new order is created on the customer’s online store
 • a Webhook is triggered which sends the details of the new order as JSON encoded data to a URL (a PHP page) on the customer’s FileMaker Server
 • the PHP file uses the FileMaker PHP API to convert the JSON encoded data into a new customer record, order record and order line items

The customer also receives an email for each new order, which prompts them to open their FileMaker database and review the order details and ship any required products then push the invoice to their accounting software (Xero, MYOB etc). The customer hasn’t had to do any double data entry or query the online store for new orders – everything is pushed through as it happens. It does require the customer to have FileMaker Server with Custom Web Publishing enabled and allow external access to the PHP file hosted on their server.

Pull Online Orders to FileMaker – if the push approach is not a viable option WooCommerce also offers a REST API that you can also use with FileMaker Pro. The WooCommerce REST API allows you to query your WooCommerce online store and retrieve details about customers, orders, products etc, as well as being able to push data from FileMaker to WooCommerce if necessary. A typical solution using the WooCommerce REST API works as follows:

 • customer receives an email notification from the WooCommerce store about a new order
 • customer then clicks a button in their FileMaker solution to query the online store for any new orders since a timestamp (typically the last time they checked for new orders)
 • FileMaker sends a REST API request for any new order details and receives a JSON encoded response from the WooCommerce REST API with details about each order
 • the response is parsed out to create new customer, order and order item records

Once again the customer has been able to eliminate any double data entry and simply has to click a button in FileMaker to get all the new order details.

As we have illustrated in this series there are typically a number of options available when it comes to integrating your online store with your FileMaker CRM, whether that’s a direct live view using ESS or having new orders pushed or pulled into your FileMaker solution. With an integration into your accounting software such as Xero, MYOB AccountRight or MYOB Essentials you can completely eliminate any double data entry for the entire order and sit back and watch as the data flows from your online store to FileMaker and then to your accounting software.

If you would like to discuss integrating your online store with your FileMaker CRM please get in touch for a free initial consultation.


FileMaker and eCommerce Integration – Part 1

FileMaker and eCommerce Integration – Part 2

FileMaker and eCommerce Integration – Part 3

by Andrew Duncan at October 03, 2016 10:15 PM

September 29, 2016

Productive Computing Blog

FM Books Connector 64-bit Has Arrived

FM Books Connector V9 is now available. Our big news with this release, what we’re most excited about, is that this plug-in is now FileMaker 64-bit compatible!

Since its debut 10 years ago, the FM Books Connector has been a 32-bit plug-in working with the QuickBooks 32-bit application. When FileMaker introduced its 64-bit technology, we began investing a significant amount of our R&D resources into making our entire suite of plug-ins and solutions 64-bit compatible. It was important to us that our customers were able to take full advantage of the performance enhancements available with the FileMaker 64-bit architecture.

While QuickBooks is still a 32-bit application, we have redesigned the connection conduit in the FM Books Connector plug-in to allow for communication with FileMaker 64-bit.

Though process speeds depend upon the environment that you are running your FileMaker solution in, during internal testing we noticed a significant improvement in processing times. The 64-bit plug-in pushed customers up to 63% faster and pushed invoices 43% faster than the 32-bit plug-in.

Other updates for FM Books Connector V 9 include:
– Added compatibility for QuickBooks 2017 Pro, Premier, and Enterprise US editions
– Added compatibility for FileMaker 64-bit
– Created MSI installer package for easier installation
– Updated Developer’s Guide
– Updated Demo file
– Verified compatibility with FileMaker® Pro 13-15 for Windows (32-bit) and FileMaker Pro 14-15 for Windows (64-bit)

A typical FileMaker to QuickBooks integration enables you to push customer data and related invoices into QuickBooks with the click of a button. The FM Books Connector also allows you to perform vendor or purchase order data exchanges, customer balance queries, time sheet imports, shopping cart orders, general journal transaction, and more.

The FM Books Connector plug-in makes data exchange easy. It seamlessly pushes information to and from your FileMaker solution and QuickBooks file, eliminating time consuming double entry and costly data entry errors, all while maintaining the security and privacy of your vital financial information.

Interested in a FileMaker to QuickBooks integration? Check out our overview video on the FM Books Connector and FM Books Connector Online Edition. Whether you are running QuickBooks for desktop or QuickBooks Online you can reap the benefits of a FileMaker to QuickBooks integration. Now, with a new suite of FM Books Connector instructional videos and expanded compatibility, getting started with an integration is easier than ever.

Not a QuickBooks desktop user? Stay tuned for exciting news about our FM Books Connector Online Edition plug-in. Here’s a hint…it has something to do with Mac.

For more information on the FM Books Connector and to download a demo, please visit: www.fmbooksconnector.com or call 760-522-2874.

by Stephanie Floyd at September 29, 2016 09:24 PM

September 25, 2016

FileMakerBloggen

Radnummer och platsnummer

Det finns många tävlingar på hösten och en del arrangörer använder FileMaker för administration av tävlande och redovisning av resultat. FileMaker fungerar såklart alldeles strålande även för denna uppgift!

Det som kan ställa till en del huvudbry är hur man hanterar om två eller flera deltagare hamnar på samma resultat, dvs. samma tid eller samma poäng. Vem av dem kommer först? Eller ska alla med samma resultat dela en placering? Om det inte går att skilja dem åt är det vanligt att de får samma placering.

Jag har gjort ett enkelt exempel.

Radnr_1

I exemplet är det en post per tävling/gren och en portal med de tävlande. I den vänstra kolumnen finns radnummer och sedan platsnummer, namn och tid (i exemplet vinner deltagaren med kortast tid). Databasen innehåller 2 tabeller, en med tävlingar/grenar och en med resultaten. Portalen är sorterad efter tid i stigande ordning.

Radnumret fås genom att sätta in variabeln Postnummer ({{Postnummer}}) på portalraden. Placera insättningspunkten där du vill att den ska hamna och välj Postnummer i menyn Sätt in. I bearbetningsläget visas nu radnummer som ökar med 1 för varje portalrad. Samma variabel kan användas utanför portalen och visar då postens nummer i aktuell sorteringsordning. Jag har placerat ut variabeln Postnummer även upptill till höger på layouten.

Platsnumret är lite svårare och kräver en beräkning. Jag har räknat antal deltagare med ett bättre resultat och adderat 1 för att få platsnummer på respektive deltagare. För det har jag gjort en s.k. själv-relation, en relation mellan samma tabell.

Radnr_2

Relationen är mellan Resultat och ResultatFöre (som alltså båda är samma tabell). Tanken är att relationen ska visa alla deltagare i samma tävling/gren med bättre resultat än aktuell deltagare. Relationen ser ut så här:

Radnr_3

Det är viktigt att jämförelsen görs i samma tävling/gren (därav fältet id_tävling i relationen) och sedan görs en jämförelse med fältet Tid så att relationen får fram alla med bättre tid i samma tävling/gren.

Beräkningsfältet Platsnummer ser ut så här:

Count(ResultatFöre::id_resultat) + 1

Beräkningen räknar antalet resultat som är bättre och lägger till 1.

Beräkningen kan också göras med funktionen ExecuteSQL och ett SQL-kommando, då behövs inte själv-relationen. Det finns exempel på SQL-beräkning i exemplet också, den ser ut så här:

ExecuteSQL ("SELECT COUNT(id_resultat) FROM Resultat 
WHERE \"id_tävling\" = ? and Tid < ?"; ""; ""; 
Resultat::id_tävling; Resultat::Tid)

Ladda ner exempelfil: Radnummer.fmp12

by Rolf at September 25, 2016 07:44 AM

September 14, 2016

DB Services | Articles

Integrating FileMaker and Salesforce using Zapier

Integrating FileMaker and Salesforce Using Zapier

As new technologies emerge with their own unique strengths and weaknesses, it can be difficult to choose which ones to use. This can be especially difficult to choose within companies. One department may find one program suits their needs very well, while another one that works closely with it may find some of its limitations unappealing. This can lead to many different programs being used within the same organization, but having information in one program but not another can cause confusion or slow response times. This makes integrations with different systems especially vital to maintaining efficiency.

Fortunately, Zapier has come along to help make integrations far easier. Zapier is a website which allows over 100 different applications to integrate basic actions with one another. For example when creating a record in one application, with Zapier you can integrate another application to create a record in that application at the same time.

Zapier can even be used in FileMaker! In this example I will demonstrate how to use Zapier and Webhooks to automatically create a lead in FileMaker when one is created in Salesforce. This is just one of many potential uses for integrating different apps to FileMaker using Zapier.

Watch on Youtube: Integrating FileMaker and Salesforce using Zapier

How to set up Salesforce integration with Zapier. 
To start out, go to the Zap Editor. The first step is to set up the trigger in Salesforce.  For this demo have the trigger be when a new lead is created.  Be sure to have a Salesforce account set up, and at least one lead created.

FileMaker Choose Salesforce

Once you have it set up, test the connection and ensure that the information pulled from Salesforce is accurate

Setting up Webhook, PHP file.
Now that we have our trigger set up in Salesforce, we can now build our action to create the lead directly in FileMaker when one is made in Salesforce. Select Webhooks as your app, and POST as your action.

FileMaker Choose POST

Now we get to the real meat of the setup. Here we will construct the fields that we want to pass into FileMaker from Salesforce. You will need to create a Custom Web Publishing PHP file that will grab the parameters you input and pass them along into FileMaker.

First enter in the URL where your PHP file is hosted, the Payload type as form, and the lead data you want put into the FileMaker leads. Be sure to put the key names the same as you do in your POST variables in your PHP files.

FileMaker Setup Webhooks

Lastly, look over the preview page, and test out the Zap. If everything is setup correctly, it should come back successful and create the lead in your FileMaker system.  From now on, whenever a lead is created in your Salesforce account

FileMaker New Lead Salesforce

it’ll automatically get created in your FileMaker.

FileMaker New Lead FileMakerFurther Automation Using Multi-Step Zaps

Zapier isn’t limited to just one action though. Recently they rolled out a feature called Multi-Step Zaps to allow additional actions for every one trigger. This means that one event that a user inputs, dozens of additional steps could be further automated. This can help avoid tedious tasks and greatly speed up workflows. For example, using Mailchimp could allow users to automatically email any newly created leads with anything from their account information to potential products or nearby events that may interest them. You can even make further calls to your FileMaker system, such as generate new proposals for the leads or assign the lead to a salesperson on your staff. These are just a few examples of how Mailchimp, Salesforce, and FileMaker can be integrated using the flexibility and power of Multi-step Zaps.

Conclusion

With the power of Zapier, different applications can be integrated into your FileMaker solution and overall business with ease. The great potential of integrating various platforms and automating the many tasks within them with Zapier can greatly increase productivity and enormously speed up company wide workflows.

Did you know we are an authorized reseller for FileMaker Licensing?
Contact us to discuss upgrading your FileMaker software.

DownloadDownload Integrating FileMaker and Salesforce Using Zapier

Please complete the form below to download your FREE FileMaker database file.

by Ian Haas at September 14, 2016 11:08 AM

September 13, 2016

FileMakerTalk

Amazon's AWS for Hosting & Audit Logging

Matt & Matt talk about using Amazon's AWS for hosting your FileMaker solutions. The new licensing model doesn't favor shared hosting anymore, so getting your own dedicated server may be easier with AWS. Audit logging is also a covered topic.

by Matt Navarre and Matt Petrowsky at September 13, 2016 07:40 PM

Find Your Moose: Chicago

Matt Navarre talks with Molly Connolly and Jason Mundok about the Find Your Moose conference that recently completed in Chicago IL.

by Matt Navarre and Matt Petrowsky at September 13, 2016 07:40 PM

September 07, 2016

Databuzz

fmAccounting Link (Xero Edition) Update

Over the past few months we’ve been busy adding new examples and features to our fmAccounting Link (Xero Edition) solution based on customer requests and our own list of features we’d like to see. We now have new examples for the following Xero API endpoints:

 • Purchase Orders
 • Receipts
 • Expense Claims
 • Users
 • Currencies
 • Branding Themes
 • Credit Notes

We’ve also added the ability to download the Xero Invoice PDF as well as the Invoice Online URL – this allows you to include these in emails that you send to your customers (e.g. a ‘pay now’ link). We’re currently working on Overpayments and then will tackle Prepayments. If there’s any examples that we don’t currently have that you would like to see please get in touch and let  us know.

by Andrew Duncan at September 07, 2016 01:35 AM

August 25, 2016

Linear Chat

Top Hits of FM 15

Here’s a little update from my previous blog “Let’s Get Certified”… I passed! Now I am proudly a part of the certified developers of FileMaker.  Having achieved both version 13 and 14 certification it is now time to get ready for…. version 15! Instead of going on about how to prepare for the next exam,...

by Sarah Sigfrinius at August 25, 2016 09:27 AM

August 10, 2016

DB Services | Articles

FileMaker Cross Platform Notifications

FileMaker Cross Platform Notifications

Keeping a large team of mobile users informed and updated with information vital to their jobs is essential in this modern world, but not everyone has an iOS device and even if they did, it’s not practical to have the app open and waiting for the information. One solution is to keep your users informed with the use of notification. Using native FileMaker and a service called Pushover we can easily leverage cross platform notifications with advanced features like message priority, which allows you to repeat a notification until the user acknowledges it.

Watch on Youtube: FileMaker Cross Platform Notifications

Pushover Icon

Creating a Pushover Account

To begin we will need a free account with Pushover.net. All pricing involved with Pushover.net is through the purchase of their apps for a users device. Each app costs 5 dollars, and then you are able to send up to 7,500 notifications a month without any additional cost.  After you have created an account you need to navigate to the Pushover Apps & Plugins page and create a new application. Once you have created a new application copy and paste the application API Key into the demo file.

Retrieving a Users Pushover ID

We can easily download a user’s Pushover ID into FileMaker by making a simple post call using Insert from URL. The url you will be posting to is api.pushover.net/1/users/login.xml and the api requires 2 parameters, email and password. Below is an example of the full URL request.

insert from url
"httpspost://api.pushover.net/1/users/login.xml?email=" & $email & "&password=" & $password

Managing Groups

One great feature of Pushover you can take advantage of is groups. Groups allow you to manage your users and then send out a notification to that segment of users all at once. You can create a new group from the Pushover Groups page. Once you have created your group you can use the generated group key to add and remove users, and disable/enable a user in the group all from within FileMaker using a simple rest api. Another useful feature of groups in Pushover is the subscription feature that allows for anonymous users to sign up to receive notifications and be automatically added to a group.

Sending Messages

Sending a message is very similar to all the other api calls not surprisingly. The api endpoint for sending a message is api.pushover.net/1/messages.xml or api.pushover.net/1/messages.json. And there are quite a few parameters you can include to customize your message. Below is a list of all the available parameters.

FileMaker Send Notification

Required Parameters

 • token – Pushover application token/id
 • user – Can be userID or groupID
 • message – Must be URL encoded
 • retry – required if priority is 2. Time in seconds to wait between retries until acknowledged. Min of 30
 • expire – Required if priority is 2. Time in seconds to keep retrying until acknowledged. Max of 86400 seconds or 1 day

Optional Parameters

 • device – Device name, if left empty all of a user’s devices will be notified
 • title
 • html – if set to 1, will allow for html tags in the message which will allow the use of the following tags; bold, italic, underline, font-color, and html links
 • timestamp – a unix timestamp in CST time zone ex: 1331249662
 • priority – The priority of the message ranging from -2 to 2. The default “Normal” priority of 0 will be set if left empty
 • url
 • url_title
 • sound – if left empty, the users default will be used, if no default then “pushover” will be used

Full API Reference

Conclusion

With a few api calls you can easily extend FileMaker with the ability to communicate with a mobile work force on virtually any device including iOS Devices, Android Devices, and Web/Desktops. Through the use of messaging groups you can also easily manage who should receive what alerts and when. Pushover’s advanced features give you a lot more control than something like text messaging and allows you to brand your notifications, change the messages sound, set the message priority, and manage whether a user is enabled or disabled in a group.

 

Did you know we are an authorized reseller for FileMaker Licensing?
Contact us to discuss upgrading your FileMaker software.

DownloadDownload FileMaker Notifications Database

Please complete the form below to download your FREE FileMaker database file.

by Mason Stenquist at August 10, 2016 12:18 PM

July 27, 2016

FileMakerTalk

Post FileMaker Devcon 2016 Discussions

Matt & Matt talk about Devcon 2016 and all the cool things they saw and learned. Matt Navarre talks with Don Clark and Jesse Barnum.

by Matt Navarre and Matt Petrowsky at July 27, 2016 06:39 PM

July 18, 2016

Productive Computing Blog

PCI is Now Offering Dedicated Hosting Plans for FileMaker Server 15

FileMaker Hosting

 

 

 

 

PCI is Now Offering Dedicated Hosting Plans for FileMaker Server 15

With the release of FileMaker Pro 15, a new End User License Agreement was introduced requiring a dedicated server for each customer.  This new requirement inspired us to develop a new series of hosting plans to accommodate our customers on this new platform.  Using a combination of Amazon Web Services (AWS) and our existing infrastructure we developed three affordable options for FileMaker 15 users.

These new plans allow users to host their solutions in a secure environment taking advantage of the benefits of FileMaker Server 15 with the peace of mind and convenience of having experienced and certified professionals manage and monitor their server.

 

Dedicated Hosting

PCI’s new dedicated hosting plans will offer the same benefits as our shared hosting plans:  free setup, robust backup schedule (progressives, daily, weekly, monthly), and SSL Certificates.

– Fully Managed Dedicated Server maintained by PCI so you don’t have to

– FileMaker Server Licensing conveniently purchased through PCI at a discount

– Amazon (AWS) Certified Engineer offers expertise for secure and scalable options

– FileMaker Certified Developers at your service

PCI is your outsourced hosting team!

 

Shared Hosting

Productive Computing will continue to offer shared hosting for those customers that do not need to upgrade to FileMaker Server 15.

 

fms15

FileMaker Server Licensing

If you are choosing a Dedicated Hosting plan, a FileMaker Server license is required. You may provide your own server license or order FileMaker Server through Productive Computing at a discount.  FileMaker Licensing for Teams provides an affordable option to purchase or rent the server software along with access to FileMaker Pro.

 

Need more information about hosting?  Have a look at our overview video:

Click here to view the embedded video.

 

Please visit www.filemakerhostingservice.com for a complete list of plans and hosting service details.

by PCI WordPress Admin at July 18, 2016 10:11 PM

FileMakerBloggen

Timeline with web viewer

There are a lot of good-looking and useful Javascript libraries. The good thing is they can be integrated into a web viewer in FileMaker. It is even possible to interact with the web viewer, display more information or navigate to a certain FileMaker record using the fmp protocol. A couple of years ago (times goes by..) I wrote about an interactive map of Sweden.

Lately I was in need to show events in a timeline. It might be made in FileMaker, but it is a lot easier using one of the Javascript libraries easily found on the internet. Without much consideration I choosed a library called VisJS.

The events are all in one table with an id, a date, a name, and a little bit longer comment. In this sample I have entered information about FileMaker versions (the dates are approximated) in an Events table. The information is from Wikipedia, and this blog.

Timeline_events

 

The VisJS library needs an array in JSON format for the data to be displayed. I added a calculation field, Info, in the Events table for the JSON representation of one event record, it looks like this:

"{ id: " & id_event & ", start: new Date(" & Year(EventDate) & ", " & 
Month(EventDate) & ", " & Day (EventDate) & "), content: '" & Content & "'}"

A JSON record begins with { and ends with } and it is all text concatenated with the & operator. In the JSON record I have 3 fields: id, start and content. The “start” field is a Javascript date field, and the “content” field is the text which is going to be displayed for each event in the timeline. I need the “id” to make the timeline interactive.

I have an interface table, TimeLine, with a global text field, gHTML, where I have copied the HTML code from “basic example” found at the VisJS web page. The links to the library itself and its CSS are changed to a CDN, which means you will need internet access when you open the database in order to show the timeline.

In the HTML template I have a placeholder (<!TIMELINEDATA!>) for the JSON timeline data, like this:

...
var items = [
<!TIMELINEDATA!>
 ];
....

At the interface layout I have a web viewer with the following formula:

"data:text/html, " & Substitute(Timeline::gHTML;"<!TIMELINEDATA!>";Substitute( List ( Events::Info ); "¶";","))

The formula substitutes my placeholder in the HTML template with real data. All the JSON events for all event records are assembled with the List function. I use a cartesian relation to get all the events from the Events table. All new lines are also replaced by a comma (you can’t have new lines in the content field) just to make it valid JSON.

To make the timeline interactive I added one Javascript event to the HTML template, a function I found in VisJS called “timeline.on (‘select’)”, which means it will be executed when I click (select) on one of the events. The Javascript does only one thing, it calls a script in the FileMaker database using the fmp protocol with the id of the event as parameter. It calls the FileMaker script ViewEvent which does a single Set field script step, only to show more information about the selected event below the timeline.

Timeline_sample

 

Information about the selected “FileMaker Pro 15″ event in yellow is displayed below the timeline.

Please feel free to download a sample database and add whatever events you like.
Download Timeline.fmp12

Update 2016-07-19: Thanks for all the positive feedback! I did a new version of the sample file with tabs for the timeline and the HTML template. Actually I also got rid of a global field, gHTML, at the same time. It is now a layout object, a technique I have mentioned before. It is also possible to rename the sample file and maintain the functionality,

Update 2016-07-20: Adjusted month number by -1, in Javascript month is between 0 and 11 instead of 1-12. I seem to forget that all the time :) The sample file nr 2 is updated accordingly. Thanks for noticing James!

Download Timeline2.fmp12

by Rolf at July 18, 2016 09:21 AM

July 15, 2016

FileMakerTalk

Pre FileMaker Devcon 2016 Session Chat

Matt & Matt talk about the upcoming FileMaker Devcon 2016 and which sessions they're looking forward to attending. Of course, you can always expect that FileMaker specific banter the two love to head into.

by Matt Navarre and Matt Petrowsky at July 15, 2016 06:39 PM

July 12, 2016

DB Services | Articles

Archiving Email In FileMaker

Archiving Email In FileMaker

When working with large groups of people both in and out of your organization, it can be difficult to keep track of all the discussions between you and everyone else. One person may discuss a project that you are a part of, but without everyone always CC’ing, BCC’ing, and hitting Reply All to every email, it can be practically impossible to keep everyone in the loop at all times. Fortunately with the 360works email plugin, tracking all emails between you and your system’s contacts can become far more manageable. FileMaker and email integration allow users to view any and all emails that contacts, prospects, salespeople, managers and anyone else have had with one another.

Watch on Youtube: Archiving Emails In FileMaker

Importing the Emails

First and foremost, you will need to purchase a copy of the email plugin. Once purchased, install the plugin (for more on installing plugins on servers, read FileMaker Server Plugins and Schedules).  Then build a script that will grab the email information and store it in FileMaker.

FileMaker - Download Email Dialog

Note that you can automate this process if needed.

Displaying emails

With your emails downloaded and stored in FileMaker, users can now view and search any correspondence that users in your system have had with any contacts.

FileMaker - Email List

From here you can display any relevant information to the users. If you saved the email’s HTML, you can even display the formatted email in a web viewer.

FileMaker Sample Email Popover

Recommendations

 • In order to keep the size of your solution down, we recommend not storing attachments in your FileMaker files. You can store the name of any attachments in the email in FileMaker, and use those to download the attachments on the user’s machine.
 • It is a good idea to log every time you attempt to download an email and assign it in order to more easily trouble shoot any issues you may come across.
 • Downloading large amounts of emails is very time consuming and can drag the system considerably. Do not try and migrate all emails before the integration at once. If you want to find and download emails received and sent before the go live date, do it batches at a time.

Conclusion

With FileMaker and an email plugin, tracking and maintaining correspondence from multiple people has become a much easier experience. No longer will you have to constantly call, email, or meet with people just to talk about what was already discussed with others. Now a simple search in FileMaker will allow users to catch up and get on the same page quickly. Email integration is just one more example of how FileMaker can help businesses work in a productive and efficient manner.

Did you know we are an authorized reseller for FileMaker Licensing?
Have any additional questions regarding licensing?
Contact us to discuss FileMaker and to get the best licensing.

 

DownloadDownload FileMaker Archiving Email Database

Please complete the form below to download your FREE FileMaker database file.

by Ian Haas at July 12, 2016 12:53 PM

June 30, 2016

FileMakerBloggen

Vanliga frågor juni 2016

Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren från vårens frågor. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där. Vill du ställa en fråga? Skicka epost, kontakta mig på Twitter eller chatta (nere till höger).

Kan jag få reda på information om en bild i ett container-fält?

Funktionen GetContainerAttribute ger intressant information om en bild. Du anger 2 parametrar till funktionen, den första är container-fältet och den andra vilken information du önskar. Du kan ange t.ex. “image” för att få reda på bredd och höjd, “photo” visar information om kameran, orientering, gps-koordinater mm, eller “all” för at få all tillgänglig information. Funktionen kan t.ex. se ut så här:

GetContainerAttribute(Bilder::Bild;"photo")

Som resultat får du t.ex.

Orientation: 1 (Normal) 
Created: 2016/02/19 08:38:33 
Modified: 2016/02/19 10:00:26 
Latitude: 55.715522 
Longitude: 13.173867 
Make: Apple 
Model: iPhone 6

Samma funktion använder du för att hämta information om t.ex. streckkod och signatur på en iOS-enhet.

Går det att göra en egen start- och slutsida för WebDirect?

Startcentret i WebDirect må vara praktiskt, snyggt och lättanvänt men ibland vill du göra en egen startsida med t.ex. mer information om de olika databaserna, som också kan vara den sida som visas när användaren stänger WebDirect. Du ersätter startsidan med en helt egen HTML-sida med valfritt innehåll. På sidan gör du knappar/länkar för att öppna databaserna i WebDirect. De ska se ut så här:

http://SERVERADRESS/fmi/webd?homeurl=http://SERVERADRESS/egensida.html#MinDatabas

Byt ut SERVERADRESS mot ditt server-namn eller ip-adress och MinDatabas till ditt databasnamn. Spara HTML-sidan med namnet egensida.html och placera den på servern där FileMaker Server finns. HTML-filen ska placeras i mappen HTTPServer\conf på Windows och HTTPServer/htdocs på OS X.

Du går sedan till

http://SERVERADRESS/egensida.html

för att se den. När du loggar ut från WebDirect kommer du tillbaka till samma sida.

Jag vill beräkna statistikfält med en knapp, går det?

Statistikfält beräknar över alla poster du har hittade, t.ex. en summa av ett fält på alla poster. Det kan ta en stund om det är många poster och vill du inte se resultatet alltid går det att gömma beräkningen till senare för att spara tid. När du klickar på en knapp görs statistik-beräkningen, du väntar den tid det tar och ser sedan resultatet.

Placera statistikfältet på layouten där du vill se resultatet, men välj att dölja fältet med Dölj fält i Granskaren. Lägg t.ex. till ett globalt fält som har värdet 0 till att börja med och använd formeln GlobaltFält = 0 i rutan för Dölj objekt vid. Gör sedan en knapp som sätter värdet i GlobaltFält till 1, först då beräknas statistikfältet.

Går det att radera en fil med FileMaker?

Det går att radera en fil, både med FileMaker Pro och FileMaker Go. Du ser till att ha inga poster hittade i en tabell och exporterar sedan en fil. Eftersom det inte finns något att exportera skapas det ingen fil, men om det redan finns en fil med samma namn så raderas den.

Jag har gjort en liten exempeldatabas som du kan prova, det finns 2 st knappar: en knapp för att exportera filen testfil.txt till dokumentmappen, och en knapp för att exportera en tom fil med samma namn, dvs. radera den fil som exporterats.

 

Raderafil_bild

 

Ladda ner exempeldatabasen här: Raderafil.fmp12

by Rolf at June 30, 2016 01:44 PM

June 28, 2016

DB Services | Articles

FileMaker 15 Starter Solutions

FileMaker 15 Starter Solutions

Starting a new application, on any platform, can be very overwhelming. Luckily FileMaker comes with 20 Starter Solutions (templates) that make starting a new application easier and to customize to fit to your needs. The main perk of the Starter Solutions is having a template to hit the ground running that is visually appealing.

Getting Started

If you don’t already own FileMaker, you can download a free FileMaker Trial to give the Starter Solutions a try.

Once FileMaker is installed, to build a new application with a Starter Solution simply open FileMaker Pro 15 and the Launch Center will come up. From there go to Get Started. You can choose one of the four new Starter Solutions, or you can scroll down to “See Advanced Solutions” to view the other 16 templates. Or, if you already have FileMaker 15 open, you can select File > New From Starter Solution.

FileMaker 15 Getting Started

Difference From Past Years

FileMaker kept the same 16 solutions from the last release and deemed them ‘Advanced Solutions’. They then made 4 new Starter Solutions that are more Basic. This is a great thing as we often hear of citizen developers wanting to create a new application from a Starter Solution but found the ‘Advanced Solutions’ to have too much going on.

Let’s take a look at the four new Basic Starter Solutions.

Contacts

The Contacts Starter Solution made a few changes from version 14. The fields are the same but arranged a little differently to make navigating easier. The main difference is the photo for the contact doesn’t take up as much space and has data directly under it.

FileMaker Contacts Starter Solution

Inventory

The Inventory Starter Solution, like the Contacts, only has a few minor changes. It is still the same theme, but the design looks modern with it being flatter. The fields are still the same, though, arranged differently to make it easier to navigate. Instead of having a tab between the picture of the inventory and a description, a description text box is on the left hand side making better use of space.

FileMaker Inventory Starter Solution

Content Management

This Starter Solution changed themes from Luminous to Enlightened. The layout is still the same, however, updated icons give the look and feel of a better application that is more visually appealing.

FileMaker Content Management Starter Solution

Tasks

The Tasks Starter Solution has the same layout, though it is flatter and looks more modern in design. The ‘Assignees’ and ‘Attachments are still on the layout, just separated, which gives the ability to see everything without switching back and forth between tabs making it crisper and easier to navigate.

FileMaker Tasks Starter Solution

Conclusion

FileMaker has taken a different approach to the Starter Solutions compared to years past. With the 4 different Basic Starter Solutions, it is easier to further customize the application to fit your workflow. The Starter Solutions still look great and easy to use and navigate. If you are starting a solution from scratch, this is still the easiest and best way to get started and create a customized solution for your needs.

If you, however, need a more fined tuned CRM application check out our own template, FM Quickstart. It is a free download and has been optimized to run on the latest version of FileMaker.

To learn more about the FileMaker 15 platform, read our FileMaker 15 What’s New article.

 

Did you know we are an authorized reseller for FileMaker Licensing?
Have any additional questions regarding licensing?
Contact us to discuss FileMaker and to get the best licensing.

by David Happersberger at June 28, 2016 11:47 AM

HOnza’s Bits @24U

How and why I won the FileMaker DevCon Developer Cup

Post image for How and why I won the FileMaker DevCon Developer Cup

When the first FileMaker DevCon Developer Cup took place at FileMaker DevCon 2014 many people asked me why I was not participating. So I applied for the next one in 2015. I was selected out of the over 1500 attendees to be one of 12 actually competing, and I won both the separately evaluated design challenge and the whole contest as well, to become a proud FileMaker DevCon 2015 Developer Cup Champion.

Now, 3 weeks before the next DevCon 2016, when people are thinking of participating in the new FileMaker Developer Challenge, I am going to reveal, why I decided to participate in the Developer Cup last year, what I did to win it, and what it has given me in the end.

Continue reading: How and why I won the FileMaker DevCon Developer Cup

by HOnza at June 28, 2016 12:39 AM

June 24, 2016

June 23, 2016

Linear Chat

Re-frame your work or just Compose it – PHP Frameworks

In this post I will talk about the trending PHP frameworks. Over the past 6 months I have been hearing a lot about the Laravel Framework. Being a more database focused developer I have tended to use Yii. After exploring Symfony 3 and the doctrine component I started to like the way it was put...

by Warren Tucker at June 23, 2016 09:49 AM

May 15, 2016

FM Success Tips

386_FM_Success_Tips

Lee Strong, with 23 years of database and FileMaker experience, and Dr. Andy Cohen, with 25 years experience in IT development for fortune 500 companies, discuss valuable tips and hard to find tricks which enhance developing applications in FileMaker Pro. These guys give an informative overview of not only the hidden stuff but also consulting issues such as project definition, pricing and scope as well as a regular review of functions and script commands. They also make a point of having a lot of fun!

May 15, 2016 05:28 PM

May 11, 2016

Goya Blog

BaseElements Update and more

It's been a while since the last BaseElements update, and I've had a few emails asking me what's going on. Rest assured we're still working on it, and things are progressing.

And FileMaker 15 is out today, and happens to coincide with me finishing up a big set of changes to BE, so an opportune time to post an update. So to answer all the big questions :

Are you still working on it?

Absolutely. We still use BE every day ourselves, and even use BE to develop BE and couldn't live with out it, much like a lot of you. We haven't sat still but development has been slower while we've worked on client work, RefreshFM updates, RESTfm updates and additions and bug fixes to the Plugin.

Why is importing objects so slow in b12?

What's mostly got us stuck is some changes to the Alerts that we introduced with the new 14 re-design. In order to better track the myriad of issues that can crop up, and be better able to handle errors, warnings, performance issues and unreferenced items, we've been consolidating them into a single alert. So we've added some extra items and included more detail for others, plus combined things into a single location.

And as every developer knows, when you add to a solution iteratively over a long period, all your changes add up. And what we ended up with was a solution for layout objects that was way too complex than it should be to get the job done. At some point in the last few betas our alerts auto enter calculation was doing a sum of a related field, which itself was un-stored, and that will never be fast.

You never set out to design a slow solution, and you never deliberately make a change that is going make things slow, but occasionally you add a great feature that has a cost you didn't plan for.

The solution was to go back and re-think the whole way alerts are generated across all the elements, but especially the large ones ( objects, steps, calculations ). And to do that meant putting a lot of these calculations into the XSLT so that the import was as simple as possible, and therefore as fast as possible.

If you want fast imports, remove all your unnecessary auto enters, lookups, stored calculations and indexes.

We've spent a lot of time re-factoring our XSLT to shift a lot of the complexity there instead of the import. This is a complex, difficult process - XSLT is handled differently in the plugin, vs the command line, vs the import, vs the debugger tools. This makes it really time consuming to debug and test any change.

Our base line for speed testing was importing our sample files ( BaseElements itself ) into the current BE 4. That takes about 5 minutes. We knew that the latest beta of 14 was slower, quite a bit slower. We needed to at least get back to where things were with that version.

At various times during the changes we had imports that took one minute, only to realised hardly any data had come in, and 7 minutes only to make a simple namespace change that cut that in half.

Finally we've got all our data, all working as we want and import times are ... drum roll ... 3 minutes. About a 40% savings on BE 4 and much faster than BE14b12. Excellent, not only did we fix the b12 issue, but we also improved on the previous version.

What's with the beta now that 15 is out?

Our plan with BE 14 was that we'd finish the beta late last year, and then release BE 15 on the release of FMP 15. Obviously that didn't go to plan.

We're fortunate that there are almost no changes to the DDR with 15 so our current release version of BE 4 will work with the FMPA 15 DDR just fine. So will the BE 14 beta.

So we're going to re-start the BE versioning at 15 and go back to b1 and pretend that the whole BE 14 beta never happened :) Well not quite, but it doesn't make sense to have BE 14 around with FMP 15.

There is no upgrade cost from BE 14 to 15. So we will now work on finishing up the remaining features we were working on ( reports mostly ) and release BE 15 as what we were going to do with 14. Everyone who has bought BE back since mid last year will get the final release of BE 15 at no charge and all the current BE 14 licences will work just fine with BE 15.

What else have you done?

One of the biggest support issues we have is in bad XML that FMPA generates that is invalid and so can't be imported. We are pre-processing a lot of that and removing some of these characters and so a lot of imports that would have failed in older versions will work in BE 15.

What else are you going to do?

We've still got some tweaks to how the UI works in BE 15 that we need to work on. There is the reports to do, and we've got some great ideas about those that we think are going to be awesome.

Thanks to everyone for your patience, and we hope it's not going to be much longer till the BE 15 final. In the mean time grab a copy, and send us any feedback.

by Nicholas Orr at May 11, 2016 10:46 AM

May 10, 2016

Linear Chat

Creating Stand-alone Apps with FileMaker

Webinar with Linear Blue CEO Paul de Hallé Wednesday 18th May at 16:30 BST / 08:30 PDT Join Linear Blue CEO Paul de Hallé as he discusses the new FileMaker toolkit for building fully native Apps for iPad & iPhone. Tools required in developing a stand-alone app for iPad & iPhone The Development Process Demonstration of...

by Jessica Alley at May 10, 2016 03:10 PM